TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ En Norden-förening bildas i Finland 1924

En Norden-förening bildas i Finland 1924

De första föreningarna Norden bildades i Sverige, Norge och Danmark. I Finland var motsättningarna först alltför stora mellan de finsk- och svensktalande finländarna för att någon Norden-förening skulle kunna bildas där. Först 1924 bildades en gemensam förening för de två språkgrupperna som fick ett namn som var en kompromiss mellan grupperna – ”Norden, förening i Finland för nordiskt samarbete”.

Den svenska Föreningen Nordens första ordförande Nils Herlitz skriver i sina hågkomster ”När föreningarna Norden bildades; Minnen från 1918 och 1919.” att den svensk-finska gemenskapen hade djupa rötter i svenskt medvetande vid denna tid. Han skriver också att det på vänsterhåll i Danmark, Norge och Sverige fanns mycket aversion mot dem som hade ledningen i Finland vid tiden strax efter första världskriget. Så det var i detta läge knappast på något håll en tanke att komplicera Nordens start genom att resa frågan om samarbete med Finland, hävdade Herlitz.