TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ En bok till Thorbjörn. Redaktion Håkan Larsson. Norrlands Universitetsförlag i Umeå AB. 2008.

En bok till Thorbjörn. Redaktion Håkan Larsson. Norrlands Universitetsförlag i Umeå AB. 2008.

Ett kapitel i boken ”En bok till Thorbjörn” handlar om Thorbjörn Fälldins engagemang för Norden och även hans ordförande-tid i Föreningen Norden.

 

Engagerad så in i Norden

”Det finns skillnader mellan nordiska länder. Men likartade drag i ett globalt, eller europeiskt perspektiv bidrar till att umgänget mellan folk är sällsamt tätt. Det gemensamma är så omfattande att förståelsen är stor, skillnader gör att det finns något att lära.” (42).

”Hans L. Zetterberg hävdar att den nordiska modellen är ett resultat av böndernas starka ställning. Det är förklaringen till att man här valt lösningar som omfattar alla och inte som i stora delar av Europa förutsatte anställning i storföretag eller tillhörighet till facklig organisation för att omfattas av försäkringar och grundläggande samhällsservice. Egenföretagare skulle inte sättas vid sidan om – alla skulle genom politiken säkras grundläggande trygghet.” (sid 43).

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU, föregångare till Centerpartiets Ungdomsförbund, utvecklade tidigt ett nordiskt samarbete. SLU växte till en landsomfattande rörelse under 1930-talet. I det SLU där Thorbjörn Fälldin engagerade sig var det nordiska samarbetet, och särskilt då utbytet med Finland, omfattande redan på 1930-talet. SLU:s riksombudsman Gunnar Ericson utvecklade relationer med Finland under 1930-talet, han lärde sig finska och drev en kampanj via SLU för bastubyggen på den svenska landsbygden.

Det var under andra världskriget som Fälldin engagerade sig i SLU. Inte minst genom Gunnar Ericson, drev organisationen ett solidaritetssamarbete med främst Finland. Det fanns kontakter med en företrädare för agrarerna i Finland, en viss Urho K. Kekkonen. (45).

Unga SLU:are reste också till Finland för att arbeta inom jordbruket.

Fälldin kom sedan att få god kontakt med Urho Kekkonen. (sid 46).

Finlands president Urho Kekkonen aktualiserade förslaget om en kärnvapenfri zon i Norden, ett förslag som han först lagt fram 1963( Sid 48).

”Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle var Centerpartiets val-tema i det val då Fälldin hörde till Centerns partiledning. Det var och är en bärande värdering i Fälldins politiska gärning och den är djupt förankrad inte bara i Sverige utan också i grannländerna.” sid 44.

Fälldin var också med om andra nordiska samarbeten bl.a. Nordiskt televisionssamarbete,

Fälldin blev efter sin sorti som statsminister ordförande för föreningen Norden i slutet av 1980-talet. År 2000 efterträddes han av förra kulturministern Bengt Göransson. Orkester Norden – en fullständig symfoniorkester som samlar ungdom från hela Norden – var ett av hans skötebarn. Utan Fälldins stöd till Lennart Fridéns hängivna arbete för orkestern skulle den inte ha existerat så länge. (51). Under Fälldins tid tillkom också Norden i Fokus i Stockholm. Och för att trygga Biskops Arnös ekonomi engagerades en vän genom praktiskt taget Fälldins hela politiska gärning, Gunnar Söder.

Fälldin fortsatte långt över sjuttio år fyllda att besöka lokalavdelningar och dela med sig av sina nordiska erfarenheter. Han vurmade särskilt för skol- och ungdomsutbytet och för vänortsrelationer på lokal nivå.

När Thorbjörn Fälldin mötte riksdagsledamöter så frågade han ofta varför de inte ihärdigare ställde regeringarna till svars för obesvarade rekommendationer från Nordiska rådet.