TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Daco 1931-1937 – En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Daco 1931-1937 – En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Den vetenskapliga litteraturen om organisationsutvecklingen inom tjänstemanna- och akademikergrupperna är sparsam. Det är bakgrunden till att den här skriften nu ges ut av trycket. Ursprungligen är det en (otryckt) licentiatavhandling i statskunskap från 1960 och som sådan mycket svårtillgänglig för intresserade forskare och andra. Sin ålder till trots representerar den i flera avseenden kunskapsläget inom området. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2012-12-12