TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ CF Stadgar

CF Stadgar

Stadgarna sammanfattar de grundläggande regler som gäller för en förening. Här finns två exempel att läsa: Förslag till stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund från 1953 och stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF från 1973. Stadgarna från 1973 ingår i den tryckta broschyren ”Ny organisation” som också innehåller information om den nya organisationen som bildats efter sammangåendet mellan CF och STF.

I Sveriges Ingenjörers arkivförteckning finns en egen serie för stadgar, B2. Här finns dock endast en volym, B2:1, som innehåller stadgeförslaget från 1953. I arkivförteckningen hänvisas istället till serien A1b som innehåller bilagor till förbundsstyrelsens protokoll (från och med år 1973). Broschyren ”Ny organisation” är hämtad ur Svenska Teknologföreningens oförtecknade arkiv (beståndskod 719).