TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ CF Protokoll

CF Protokoll

I ett protokoll återges skriftligt vad som behandlats och beslutats på ett föreningsmöte.  Genom föreningens protokoll kan man exempelvis få en bra inblick i vilka frågor som varit aktuella under en viss tidpunkt eller ta reda på exakt när ett beslut tagits. Protokollserier innehåller ofta bilagor som kan hjälpa till att sätta diskussionsämnen mm. i sitt sammanhang. I högerspalten finns ett urval protokoll att läsa i digital form: CF:s första protokoll från 1954, ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 samt de första protokollen för den nya organisationen från 1974.

Är du intresserad av att studera fler protokoll och bilagor? Se gärna ”Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF” där teknikhistoriker Maja Fjaestad behandlar fusionen mellan CF och STF. I anslutning till artikeln finns flera originalhandlingar, bland annat stämmo-, presidie- och styrelseprotokoll samt protokollbilagor.

I Sveriges Ingenjörers arkivförteckning återfinns flera protokollserier samt serier med bilagor till protokollen under huvudavdelning A1. Samlade protokoll från CF:s beslutande organ för tiden 1953-2006 (i kopior vissa år) återfinns i Sveriges Ingenjörers arkivförteckning under serie A1a.