TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Bankmannaminnen

Bankmannaminnen

Dokumentation utförd under: 1986 till 1987

Dokumentationen omfattar tiden: 1930 till 1989

Dokumenterande institution: TAM-Arkiv

Företag/arbetsplats: Hela Sverige

Presentation av dokumentationsobjektet:

Dokumentationen innehåller 24 stycken levnadsminnen ifrån personer som varit verksamma som banktjänstemän. Därutöver finns även två transkriberade intervjuer med banktjänstemän.

Undersökningen utfördes av/initierades av:

 Annelie Johansson, Tjänstemannarörelsens arkiv och museum, TAM, i samarbete med Bankmannaförbundet och Nordiska museet.

Syfte och frågeställning för undersökningen:

 Initiativet till dokumentationen togs utav Bankmannaförbundet i samarbete med Nordiska museet och TAM. Detta skedde i samband med förberedelserna inför Bankmannaförbundets 100 årsjubileum 1987. Syftet var att dokumentera tjänstemannagruppen och till jubileet kunna presentera en skrift där man önskade presentera en bild av banktjänstemännens liv och arbete under de senaste 50 åren.

Insamlingen startades genom ett upprop och anordnandet av en pristävling vilka annonserade i Svenska bankmannaförbundets tidskrift Bankvärlden 14/1986. I uppropet uppmanades medlemmarna att berätta om sina liv, gärna med hjälp av bifogad minneslista bestående av följande åtta punkter:

1) Namn, födelseår, födelseort. Föräldrarnas yrke, ålder, härkomst. 2) Barndom och uppväxtliv. Syskon och familjeliv. Familjens levnadsförhållanden, föräldrarnas försörjningssituation, bostad. 3) Skolan, undervisningen. Lärare och kamrater. Ungdomslivet utanför skolan och arbetet. Drömmar om yrkesval. 4) De första anställningarna och arbetsuppgifterna. När och hur började du som tjänsteman? Hur upplevde du det fortsatta arbetet. 5) Beskriv var och med vad du har arbetat. Hur du har trivts och hur du värderar arbetet. Förhållandet till arbetskamrater och mellan under- och överordnade. 6) Förändringen av arbetet. Vilka kunskaper och färdigheter har arbetet krävt? Hur har du upplevt förändringar som nya arbetsredskap och arbetstider, ny miljö och nytt umgänge? Ev. fackliga kontakter och aktiviteter. 7) Äktenskap/samboende och familjeliv. Hur träffades ni, barn, det nya hemmet. 8) Fritid och nöjesliv, intressen.

Material från undersökningen:

24 stycken levnadsminnen, 2 stycken intervjuer, 8 stycken fotografier. Äldre material: kataloger, priskuranter etc finns.
Arkivmaterial finns.

Resultat:

Utställningen ”Sveriges enda bankfack – Svenska bankmanna förbundet 100 år” (1987). Utdrag ur de tre främsta skildringarna har även publicerats i Bankvärlden 14/1987.

Övrigt: 5 volymer

Medlem: Finansförbundet

Skapad 2021-12-11 Ändrad 2021-12-11