TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arkivutredningar i Sverige och Norge

Arkivutredningar i Sverige och Norge

Både i Sverige och Norge pågår arkivutredningar. TAM-Arkiv har träffat den svenska arkivutredningen för en presentation av vår verksamhet och beskriva utmaningar. I Norge har en rapport presenterats där TAM-Arkiv varit med och påverkat:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-kartlegging-av-oppgave–og-ansvarsfordelingen-pa-arkivfeltet/id2617746/?fbclid=IwAR1XoODYfSVlUUMNvrQBz2r7EZt8Z7PyLGRrm6QSbnCHHLv3k_c0rBN3I3A 

 

Av: TAM-Arkiv

Skapad 2018-11-02