TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Arkivförteckning

Arkivförteckning

En arkivförteckning är en förteckning över ett arkivs innehåll och förteckningens främsta roll är att fungera som sökverktyg in i arkivmaterialet. Det finns arkivförteckningar till en stor del av de arkiv som förvaras hos TAM-Arkiv och dessa arkivförteckningar är också sökbara via TAM-Arkivs arkivdatabas på Internet.

För Svenska Teknologföreningens arkiv finns för närvarande (2011) endast en påbörjad arkivförteckning och en stor del av arkivet är fortfarande oförtecknat. Den del av arkivet som är förtecknad är sökbar via TAM-Arkivs arkivdatabas och i högerspalten finns innehållsförteckningen att öppna som pdf – det kan dock vara bra att ha i åtanke att det kan finnas ytterligare oförtecknat material inom det område som du söker. Då arkivet i framtiden kommer att förtecknas i sin helhet kan de mer exakta arkivhänvisningar (seriesignum) som anges i anslutning till arkivhandlingarna eventuellt komma att ändras.

På TAM-Arkiv är arkivförteckningarna främst ordnade efter det så kallade ”Allmänna arkivschemat”. I detta schema har arkivet förtecknats i olika serier som vanligtvis ordnats under huvudavdelningarna: A – protokoll, B – utgående handlingar, C – diarier, D – liggare och register, E – inkomna handlingar, F – handlingar ordnade efter ämne, G – räkenskaper, Ö – övriga handlingar. Under respektive huvudavdelning redovisas sedan olika serier och de volymer som dessa innehåller. En volym är ”en fysisk enhet” vilken oftast utgörs av en arkivbox med handlingar/dokument.

Verkar arkivförteckningen obegriplig? Låt dig inte avskräckas! Det kan vara svårt att förstå hur man ska läsa en arkivförteckning – även för mer insatta forskare – och en viktig roll för arkivarien är att hjälpa den som är intresserad att tolka förteckningen och söka nå fram till den information som man söker. På TAM-Arkiv finns alltid en arkivarie som kan hjälpa till att återsöka handlingarna så att dessa kan beställas fram och läsas på plats i forskar-/läsesalen.