TAM-arkiv mobilmeny
Du är här: Startsida  ▸ Saltsjöbadsandan är ett begrepp präglat av dialog och samarbete

Saltsjöbadsandan är ett begrepp präglat av dialog och samarbete

Ett historiskt foto från Saltsjöbaden, orten som förknippas med Saltsjöbadandan.Saltsjöbadsandan är en historisk term som syftar på den atmosfär av innovation, entreprenörskap och samhällsengagemang som präglade Saltsjöbaden, en kustort strax utanför Stockholm, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Uttrycket härstammar från ett tal som den svenska industriledaren och politikern Axel Ax:son Johnson höll år 1945.

Under denna tid var Saltsjöbaden en populär plats för sommarvistelser för förmögna och inflytelserika personer inom Sveriges industri och politik. Den exklusiva badorten fungerade som en samlingsplats för framstående affärsfolk, politiker, akademiker och kulturella personligheter.

Saltsjöbaden blev ett centrum för idéutbyte och nätverkande, där människor från olika samhällssektorer möttes och diskuterade samhällsfrågor, affärsidéer och politik. Den så kallade Saltsjöbadsandan beskriver den anda av öppenhet, samarbete och socialt ansvarstagande som var framträdande bland de personer som besökte orten.

Samverkan och dialog för utveckling

Saltsjöbadsandan kom att bli synonymt med den svenska modellen, som kännetecknades av samförstånd och samarbete mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Denna anda var viktig för att uppnå ekonomisk tillväxt och social stabilitet i Sverige under denna tid.

Uttrycket “Saltsjöbadsandan” används även idag för att beskriva en önskan om samarbete, dialog och socialt ansvarstagande i näringslivet och samhället i stort. Termen har kommit att symbolisera en öppen och konstruktiv atmosfär för att främja utvecklingen av idéer och innovation.