TAM-Arkivs historia

TAM:s  verksamhet började 1985 men institutionen har också en förhistoria. Tanken på ett eget arkiv för tjänstemän (och senare akademiker) kan spåras åtminstone till 1940-talet.

Foto: Allan Myrman

Vissa av tjänstemannaförbunden kan spåra sina rötter ända tillbaka till 1800-talet. Redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet skapades fröet till det som senare kom att bli fackliga medlemsorganisationer i TCO. Dessa hade formen av yrkesförbund – de var inte kamporganisationer som arbetarnas motsvarigheter – men drev ändå frågor om löne- och anställningsvillkor.

Redan när TCO grundades 1944 väcktes frågan om att skapa ett tjänstemannarörelsens arkiv. Det hela kom dock att dröja lite längre att förverkliga.

Läs om TAM-Arkivs historia i fem kapitel:

→ Upptakten till dagens TAM-Arkiv

→ 1980-tal: TAM-Arkivs första år


→ 1990-tal: Verksamheten fortsätter


→ Kansli och arkiv förs samman


→ Digital arkivering och webb

Saldos - Entrega gratuita