I handlingarnas centrum. Registratorer berättar.

Hansen, Lars-Erik (red), "I handlingarnas centrum. Registratorer berättar", Stockholm 2009.

Ett stort antal personer delar i boken "I handlingarnas centrum. Registratorer berättar" med sig av sina erfarenheter av registratorsyrket. Somliga författare ger en utförlig levnads- och arbetslivsbeskrivning. TAM-Arkiv har i samarbete med Arkivrådet AAS, fackförbunden ST och SKTF samt ett stort antal registratorer i myndigheter, landsting och kommuner tagit fram denna antologi som ger en analys av registratorsyrkets utveckling samt en unik inblick i ett viktigt yrke. Boken bjuder på levande skildringar av människor i vår vardag, människor som står i handlingarnas centrum.

Boken är ett resultat av TAM-Arkivs verksamhet med yrkesminnesinsamlingar.

Air Force High