Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Två ekonomhistoriker från Uppsala universitet, Olle Jansson och Jan Ottosson, har genomfört en studie med arkivmaterial från TAM-Arkiv som viktig källa. Företagens arbete med trivsel på arbetsplatserna har på senare tid stått i fokus i debatt och politik. Forskarna ger sig i kast med att studera en särskild form av lagstadgad personalvård eller företagshälsa som finns reglerad i anställningstrygghetslagar (Employment Security or Transition Agreements). Källorna kommer främst från Privattjänstemannakartellen (PTK) och federationen för privata sektorns arbetsgivare SAF/SN tecknade avtal och forskarna går från 1970-talet till dags dato. Baserat på detta arkivmaterial och artiklar finner forskarna bl.a.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-04-21
2021-04-21

Härmed utlyser TAM-Arkiv 2021 års pris till sjuksköterskan Gerda Höjers minne. Nomineringar till priset ska vara arkivet till handa senast fredagen den 28 maj på mailadress arkivet@tam-arkiv.se . Se kriterierna för att få priset  http://www.tam-arkiv.se/gerda_hojers_pris.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-04-09
2021-04-09

TAM-Arkiv har i år som en del i sitt forskningsfrämjande arbete redigerat en äldre licentiatavhandling, som lades fram vid statsvetenskap­liga institutionen i Lund år 1966. Den fanns som kopia i Visions, f.d. Sveriges Kommunaltjänste­mannaförbund (SKTF), arkiv i en serie som kallas ”Handlingar rörande organi­sationshistorik m.m.” I samma volym finns en annan liten skrift, SKTF 40 år 1936–1976. Kontrasten mellan dessa två skrifter hade inte kunnat vara större. Avhandlingen behandlar organisationens ursprung och utveckling på grundval av arkivmaterial och statistik medan jubileumsskriften bygger på anställdas egna berättelser, genom att personer som varit engagerade i verksamheten ger inblickar i skeendet.     Den 17 november besökte TAM-Arkiv forskaren i Malmö: Rolf Holmér.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-12-09
2020-12-09
 • Intervju med arbetsterapeut Marie Carlsson
 • Facklig medlemstillströmning under coronapandemin
 • Det nya normala – arbetslivet under och efter pandemin
 • Kan vi vaccineras mot konspirationsteorier?
 • Spanska sjukan speglad i Läkartidningen
 • Vem kan vi lita på?
 • Döden och moderniteten
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-12-09
2020-12-09

Tisdagen den 13 och onsdagen den 14 oktober är TAM-Arkiv:s personal på konferens och kan inte ta några förfrågningar.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-10-09
2020-10-09
 • Olea Huuska – en engagerad seminariedeltagare
 • Forskningsfokus på tjänstemännen
 • TCO & jämställdheten
 • Sjuksköterskornas professionella kamp
 • Staten som arbetsgivare
 • Grattis till Gerda Höjers pris 2019!
 • Vad är en tjänsteman?
 • » Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-08-21
2020-08-21

Sidor

Subscribe to Nyheter