SIF-seniorprojektet - yrkesminnesinsamling

Dokumentation utförd under: 
1992 till 1994
Dokumentationen omfattar tiden: 
1920 till 1990
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Presentation av dokumentationsobjektet: 

Under 1991 föreslog SIF-pensionärsföreningar, en förening för f d centralt anställda inom Svenska Industritjänstemannaförbundet, att man genom intervjuer med de egna medlemmarna skulle dokumentera industritjänstemännens liv i arbete och familj. Intervjuerna skulle genomföras av seniorerna själva. TAMs roll i projektet var att utbilda intervjuare till projektet samt ge råd och stå som handledare under det praktiska arbetet. Vidare kom Annelie Johansson, TAM, tillsammans med Bertil Rahm, SIF, senare att få uppdraget att göra ett urval bland dokumentationerna inför den publicering av minnena som beslutades om och finansierades av SIFs förbundsstyrelse 1995. Själva publiceringen ägde rum i samband med SIFs 75-årsjubileum 1995.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med SIF-pensionärsföreningar.

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Samtliga intervjuerna behandlade ämnena:

a)Familj och uppväxt, b) Skola och utbildning, c) Det första arbetet, d) De första kontakterna med facket, e) Det vuxna arbetslivet, f) Facket och du.

Därutöver fanns även flera olika mer specifika frågeområden som behandlades inom ramen för de olika intervjuerna.

Material från undersökningen: 

109 stycken intervjuer och ljudinspelningar. 

Övrigt: 
10 volymer
Medlem: