Arbetsförmedlarminnen

Dokumentation utförd under: 
1993 till 1994
Dokumentationen omfattar tiden: 
1920 till 1990
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Företag/arbetsplats: 
Arbetsförmedlingen
Presentation av dokumentationsobjektet: 

År 1993 uppmanade ST, Arbetets museum och TAM landets arbetsförmedlare att skriva ned sina minnen från arbete och vardagsliv.

Undersökningen utfördes av/initierades av: 

TAM-arkiv i samarbete med Arbetets museum och Statstjänstemannaförbundet (ST).

Syfte och frågeställning för undersökningen: 

Syftet var dels att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia men även att bidra till insamlandet av framtida forskningsmaterial. Vidare ansåg man det intressant att i en tid av, i svenska mått mätt, mycket hög arbetslöshet se hur just arbetsförmedlaryrket och dess arbete förändrats över tiden. I uppropet återfanns punkterna: 1) Personuppgifter, 2) Barndom och uppväxtliv, 3) Skola och utbildning, 4) De första anställningarna och arbetsuppgifterna, 5) Det fortsatta arbetet, 6) Hur värderar du arbetet, 7) Äktenskap/samboende och familjeliv, 8) Fritid och umgängesliv.

Material från undersökningen: 

24 stycken yrkesminnen, 6 fotografier (dia). Äldre material: kataloger, priskuranter etc. finns. Arkivmaterial finns.

Resultat: 

 Bok, ”Arbetsförmedlingen under sju decennier – Arbetsförmedlare berättar”, 1995, Annelie Johansson (red), och en utställning på Polismuseet.

Övrigt: 
1 volym