Pensionsreformen

1994 fattade riksdagen beslut om en reformering av pensionssystemet eftersom man ansåg att det var för kostsamt med ett förmånsbaserat system. Vänsterpartiet var det enda partiet i riksdagen som motsatte sig förändringen. I det nya systemet grundar sig pensionen delvis på livsinkomsten och delvis på inbetalda premier.

Tilläggspension hette tidigare allmän tilläggspension (ATP), men bytte 2003 namn till enbart "tilläggspension".

Läs mer

Läs mer om TCO:s roll i pensionsfrågor i kapitlet "Pension" i Uno Westerlunds bok "En glansfull framtid" - Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.

Browse All Brands


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Dokument ur arkivet

Pension

Preview of file TCO-boken_s113_pension .pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/e6de35c1-c4da-4dca-9411-a95a3cf72a80 with style doc is not available.