Tjänstemännens centralorganisations historia

På tidslinjen nedan kan du läsa mer om de frågor som TCO varit engagerade i. Sedan starten har organisationen också genomgått både större och mindre omorganisationer och förändringar, vilka är markerade på vänster sida av tidslinjen. Du kan också läsa en sammanfattande historik om TCO:s historia, biografier för TCO:s ordföranden, och om TCO:s kärnfrågor.

        .      
        .   2012
        .   2007
TCO-OF bildar kartellen OFR. 1995            
        .   1994
1991     .      
        .   1982
            1981
        .   1980
        .   1976
PTK 1973     .   1973
        .   1970
1967     .      
        .      
        .   1960
        .   1957
      .      
        .   1947
TCO
1944     .      
      .   1942
"Gamla" TCO  1937     .   1936
Daco 1931     .    
               

 

Adidas Fotballsko

nike fashion


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

En glansfull framtid - Ur TCO:s historia 1944-2010 är skriven av tidigare TCO-medarbetaren Uno Westerlund. I boken analyseras tjänste­manna­rörelsen och TCO:s roll i samhället. → Läs mer