TAM-arkiv mobilmeny
Det fungerar 4

Unionen

Under årens lopp. Samtal med dem som var med

Boken är framtagen inför SIFs 75-årsjubileum i juni 1995. I ett så kallat seniorprojekt som inleddes 1992 fördes en mängd samtal med personer som på olika nivåer varit aktiva inom SIF. De är i allmänhet förtroendevalda som har gjort stora insatser för förbundet. Över 100 intervjuer dokumenterades. Boken består av ett urval, några representativa urval ur det rika källmaterialet. Allt material från insamlingen finns samlat hos TAM-Arkiv, tillgängligt för forskning efter överenskommelse.

Läs mer »

SIF – En framgångshistoria. Om Svenska Industritjänstemannaförbundet

Åke Nilssons bok beskriver förbundets utveckling genom dess ledargestalter: Helge Rydberg, som skapade Sif under 1920 och – 30-talet; Harald Adamsson, ordförande från mitten av 1950-talet; Ingvar Seregard, förhandlingschef från sent 1960-tal; Mari-Ann Krantz, förbundsordförande sedan 1996. Förbundets historia har – enligt författaren – “dominerats av kraftfulla personer som haft avgörande betydelse för de vägval som gjorts”. Nilssons ambition är att de – så långt möjligt – själva ska få berätta sin historia. Informationen har han hämtat från dokument och intervjuer med efterlevande släktingar. Men Nilssons bok handlar inte endast om ledarskapet. Den ger också mycket kunskap om de fackliga frågor som förbundet – under olika perioder av sin utveckling – ansåg vara viktiga. Nilsson sätter samtidigt in förbundets historia i ett samhälleligt sammanhang och berättar om fackföreningsrörelsens framväxt i det svenska samhället. Boken kan ses som ett bokslut över Sifs historia publicerad precis när förbundet gått samman med HTF och bildat ett nytt förbund – Unionen.

 

Läs mer »