TAM-arkiv mobilmeny
Det fungerar 4

Akademikerförbundet SSR

Forskning och litteratur om SSR

Litteratur

Kristenson, Per Olof (författare) och Sveriges socionomers riksförbund (medarbetare): “Det är vi som är … : SSR”. 1979.

Akademikerförbundet SSR: “Framtidens personalarbete : ett diskussionsunderlag och ett hjälpmedel för personalspecialister att utveckla yrkesrollen”. Akademikerförbundet SSR. 1993.

Hallebrant, Lennart & Johansson, Ingrid & Olsson, Sven-Erik: “Arbetsmarknadsåtgärder för akademiker : fakta, råd och tips”. Arbetsförmedlingen Akademiker i Lund. 1993.

Tollgerdt-Andersson, Ingrid: “Ledare och ledarskap : en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening”. Akademikerförbundet SSR. 1997.

Cregård, Anna: “Framtida kompetens för samhällsvetare och ekonomer : en debattskrift”. Akademikerförbundet SSR. 1999.

Barnombudsmannen, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Psykologförbund & Vårdförbundet: “Elevhälsa : rapport från enkätundersökning maj 2002 bland skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer”. 2002.

Leander, Katarina: “Jubileumsbok : Dynamicus 20 år 1982-2002”.  Akademikerförbundet SSR & Institutet för personal- och företagsutveckling i Uppsala. 2002.

Lundenmark, Tomas: “En särskild historia: berättelsen om SSR”. Akademikerförbundet SSR. 2003.

Akademikerförbundet SSR: “Hot och våld i arbetslivet : en facklig handbok”. 2004 och 2007.

Kratz, Anita: “Spaning med varning : från maktlöshet till hopp för välfärden”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2006.

Esbjörnsson, Berit & Johansson, Annelie: “Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar.” 2006.

Rolfer, Bengt: “En ny arbetslinje? : röster om den nya arbetsmarknadspolitiken”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2007.

Rolfer, Bengt: “Spaning efter socialpolitiken : om en debatt som försvann”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2009.

Rolfer, Bengt: “Reptricket : en debattbok om arbetslinjen”. Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 2010.

Blennberger, Erik: “Etik för samhällsvetare: en etisk kod med fallbeskrivningar”. Individ & samhälle och Akademikerförbundet SSR. 2011.

Akademikerförbundet SSR:  “Kunskapssprång för välfärden: utbildnings- och forskningspolitiskt program för akademikerförbundet SSR”. 2012.

Ur uppsatsdatabasen DIVA

Nygårds, Annelie & Sandberg, Malin: “Hot och våld i socialarbetares yrkesutövning: Threats and violence in the socialwelfare secretary occupation.”. Studentuppsats (examensarbete för kandidatexamen). Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Sociologi. Falun. 2009.

Törnblom, Eva: “Gränslöst uppdrag: om fackligt förtroendevaldas psykosociala arbetsmiljö”. Studentuppsats (examensarbete för magisterexamen). Psykologi. Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. 2009.

Tidsskrifter

Socionomen
Akademikern
Chefstidningen
SSR-tidningen

Läs mer »

SSR:s historia

Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund inom TCO. Man ville betona den akademiska tillhörigheten och förbättra den fackliga bevakningen av yrkesfrågorna. Det nya förbundet samlade 350 medlemmar från starten. Genom enighet skulle kampförmågan stärkas och professionen tydliggöras. SSR bedrev ett lobbyarbete mot mitten av 1960-talet för att socialhögskolor skulle skapas och att socionomutbildningen skulle bli längre och akademiseras. Något som också inträffade 1964.

Läs mer »

I SSR:s arkiv

Intresserade och engagerade åhörare på kongressen år 2000.
Intresserade och engagerade åhörare på kongressen år 2000.

 

Förbundets kongress 2000 hölls i Södertälje. Den finns dokumenterad med ett flertal fotografier som du kan bläddra bland genom att klicka på bilden ovan. I arkivet hos TAM-Arkiv finns ytterligare originalfotografier från dagarna.

1. Örebroare demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm.
1. Örebroare demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm.
2. Helsingborgsdemonstranter sedda från ovan.
2. Helsingborgsdemonstranter sedda från ovan.
3. En förbundsmedlem i Karlskrona förklarar vad konfliktern går ut på.
3. En förbundsmedlem i Karlskrona förklarar vad konfliktern går ut på.
4. Medlemmar i Linköping är redo för demonstration.
4. Medlemmar i Linköping är redo för demonstration.
5. I Sundsvall förbereder man sig för att gå ut på gatorna.
5. I Sundsvall förbereder man sig för att gå ut på gatorna.
6. Örebromedlemmar skriver plakat i stora antal.
6. Örebromedlemmar skriver plakat i stora antal.
7. Demonstranter med plakat fyller Linköpings gator.
7. Demonstranter med plakat fyller Linköpings gator.
8. Demonstrationer i Göteborg 1994
8. Demonstrationer i Göteborg 1994

Under konflikten 1986 gick medlemmarna ut och demonstrerade i städer över hela landet. Här finns bilder från Helsingborg i söder till Sundsvall i norr.

1. Kvällens serveringspersonal under överinssende av Sten Ekman.
1. Kvällens serveringspersonal under överinssende av Sten Ekman.
2. Anette Scott, Gigi Isaksson, Bo Holmberg och Birgitta Otterbäck minglar.
2. Anette Scott, Gigi Isaksson, Bo Holmberg och Birgitta Otterbäck minglar.
3. Jan Olof Karlsson och Ingvar Servegard vid stereoanläggningen.
3. Jan Olof Karlsson och Ingvar Servegard vid stereoanläggningen.
4. Ola Bengtsson och Sigvard Marjasin bidrar till den uppsluppna stämningen.
4. Ola Bengtsson och Sigvard Marjasin bidrar till den uppsluppna stämningen.

När det nya förbundshuset var färdigrenoverat firades detta med en stor invigningsfest. Det var i början av åttiotalet och platsen var Mariedalsgatan på Kungsholmen i Stockholm.


1. Seminarium i anslutning till jubileet.
1. Seminarium i anslutning till jubileet.
2. Sten Erickson, ombudsman och tidigare friidrottare.
2. Sten Erickson, ombudsman och tidigare friidrottare.
3. Det är upplagt för 25-årskalas.
3. Det är upplagt för 25-årskalas.
4. Borden är dukade.
4. Borden är dukade.
5.Sten Ekman öppnar en flaska och snart är festen igång.
5.Sten Ekman öppnar en flaska och snart är festen igång.
6. William Ramstedt, 2:e vice ordförande, håller tal.
6. William Ramstedt, 2:e vice ordförande, håller tal.
7. Festen är i full gång.
7. Festen är i full gång.
8. Festen fortsätter till småtimmarna.
8. Festen fortsätter till småtimmarna.

Två år senare fyllde förbundet 25 år och detta jubileum uppmärksammades bland annat med en festivitet under kvällen.

Läs mer »

Med källorna till SSR:s historia

Demonstrationer i Linköping under konflikten 1986.

SSR:s historia

Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund inom TCO. Man ville betona den akademiska tillhörigheten och förbättra den fackliga bevakningen av yrkesfrågorna. Det nya förbundet samlade 350 medlemmar från starten. Genom enighet skulle kampförmågan stärkas och professionen tydliggöras. SSR bedrev ett lobbyarbete mot mitten av 1960-talet för att socialhögskolor skulle skapas och att socionomutbildningen skulle bli längre och akademiseras. Något som också inträffade 1964.

→ Läs mer

Läs mer »

Profilbild SSR

Demonstrationer i Linköping under konflikten 1986.

Läs mer »

Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar

I denna antologi berättar tio erfarna kuratorer sina minnen. Berättelserna  avslöjar hur villkoren skiftat under senare delen av 1900-talets Sverige. Tio kuratorer, alla kvinnor, berättar med värme och inlevelse om uppväxt och familjeliv och varför de valde att bli socionomer. Med sina berättelser låter kvinnorna oss förstå hur mångfacetterat kuratorsyrket är och att alla möten med människor är unika.

Boken är ett resultat av en insamling av sjukhuskuratorers yrkesminnen som Akademikerförbundet SSR gjorde i samarbete med TAM-Arkiv.

Läs mer »