Månadens dokument och webbutställningar 2013

Hyllningsadress till Kerstin Hesselgren

Månadens dokument kommer från Hushållslärarnas Riksförbunds arkiv och är en hyllningsadress till den tidigare ordföranden i förbundet: Kerstin Hesselgren.

Namnet kanske låter bekant? Kerstin Hesselgren var en av förgrundsgestalterna i svensk kvinnorörelse, Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot och bland de första kvinnliga representanterna i Nationernas Förbund. Hesselgren var under sin tidiga karriär bland annat yrkesverksam som landets första hushållslärare, skolköks- och yrkesinspektris.

Arkivens dag

TAM-Arkiv har med anledning av Arkivens dag tagit fram fotografier, böcker och andra handlingar ur arkivet som speglar årets tema: Flora och fauna. I arkiven hittar vi bland annat undervisningsmaterial om djur och växter, fotografier och skildringar av trädgårdsarbete i skolan, och Skogsakademikernas arkiv.