TAM-Revy, 2004 nr 2

Tema: Digital dokument- och ärendehantering

Kommer nutiden att finnas i framtiden?
Vad är det för skillnad på dokumenthantering, ärendehantering och arkivering?
Projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) – en översikt
Dokumenthanteringsprojektet på Sif
Används digital dokumenthantering?
E-doc på Sida
Resultatet av enkäten om dokumenthantering och IT-stöd

Läs pdf

NUESTRAS MARCAS

Av: 
TAM-Arkiv