Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar

Johansson, Annelie, "Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar", Stockholm 1993.

Det sociala arbetet är ett av de yrken där "utbrändhet" är vanligt. Många stnnar ändå i yrket - och trivs. Varför? I boken berättar sexton socialsekreterare om sina arbeten, om glädjeämnen och motgångar. Hur se de på sin yrkesroll? Hur har det sociala arbetet förändrats under de senaste 20 åren? Vad tror de om yrkets framtid? 

Studien "Varje människa är värd att lyssna på" ingår i projektet "Arbetsplats Sverige" i samverkan mellan Arbetets Museum, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Nordiska museet samt Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM). Projektet speglar genom intervjuer och minnesinsamlingar olika yrkesgruppers arbetsvilkor.

Air Jordan V 5 Shoes