Tjänstemännen och deras rörelser

Björnsson, Anders, "Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv." Nr 6 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm 2016

Björnsson, Anders, "Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv."

Under 1900-talet växte tjänstemannagrupperna inom stat, kommun och enskild tjänst på ett dramatiskt sätt, och redan på åttiotalet var deras totala lönemassa större än arbetarkollektivets. Idag är TCO:s och Sacos medlemmar sammantagna fler än LO:s. Tjänstenäringarna omfattar numera långt fler anställda än industrinärningarna. Under den här processen har tjänstemännen ändrat inte bara numerär utan också karaktär. Detta har haft betydelse för hur deras fackliga organisationer har uppfattat sig själva, hur de har agerat och hur de har lagt upp sitt arbete. Antologin Tjänstemännen och deras rörelser vill genom ett antal punktstudier belysa hur den här förändringen har gått till och var tjänstemannafacken står idag.

Air Max