Suveränitet och samverkan - Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling", TCO/TAM 1989.

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling"

Vid 1989 års TCO-kongress tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av TCOs organisationsplan. Ett av utredningens första beslut var att initiera en historisk studie av arbetet med organisationsfrågorna inom TCO och dess föregångare. Thord Wallén analyserar i sin bok några viktiga skeenden och ger nya perspektiv på tjänstemannarörelsens utveckling. Genom sitt omfattande empiriska material kan boken tjäna även som uppslagsverk.

Mujer