Statens kaka. Statstjänstemän berättar

Johansson, Annelie & Westergren, Christina (red), "Statens kaka. Statstjänstemän berättar", Stockholm 1991.

På 1940-talet ansågs statens kaka vara liten men säker. Men hur var det att arbeta i statlig tjänst? Vilka sökte, hur var utbildningen ordnad, hur kunde man göra karriär? I "Statens kaka" berättar 11 statstjänstemän om sitt liv och arbete i olika verk. Genom levande skildringar av det nyss förgångna får vi perspektiv på dagens arbetsförhållanden inom den statliga sektorn. 

I serien "Svenska folket berättar" publiceras människors egna skildringar av erfarenheter, kunskaper och värderingar. Med boken och den insamling av minnen som den bygger på vill Nordiska museet, Statstjänstemannaförbundet ST och Tjänstemännarörelsens Arkiv och Museum (TAM) lyfta fram skildringar av ett slag vi sällan möter.

Nike Air Jordan 1 Mens