Saco i historiens backspegel

Strand, Sven-Erik. "Saco i historiens backspegel. En studie om fackliga arbetstagarorganisationers funktioner i ett demokratiskt politiskt system". Nr 5 i TAM-Arkivs skriftserie. Stockholm, 2013.

Hur kom det sig att akademikerna valde att organisera sig i en egen centralorganisation? Varför valde några yngre jurister och läkare att ta initiativ till en organisering som vi idag ser som fullständigt självklar? Var det en tillfällighet att just läkare och jurister stod bakom initiativet? I boken "Saco i historiens backspegel" ges svar på frågorna och den är ett viktigt bidrag till kunskapen om hur den svenska modellen med tre fackliga centralorganisationer kom till. Den beskriver hur Saco successivt blir en allt mer inflytelserik facklig aktör inom ramen för den svenska modellen med partsgemensamma överenskommelser, avtal och allmänna villkor. Boken ger också kunskap om hur starka professioner går från intresseorganisationer med professionsfrågor i fokus till fackliga organisationer med löner, pensioner och allmänna villkor som centrala arbetsområden. Det sker sällan utan debatt och den interna diskussionen får vi ta del av i boken.

Adidas