Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän

Wahlund, Ingrid & Wallén, Thord, "Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän", Stockholm 1991.

Denna skrift vill exemplifiera hur tjänstemännens förhållanden idag har sina rötter i det förgångna. En målsättning är också att belysa att tjänstemannarörelsen omfattar en på löntagarrollen grundad ideologi och att skildra vissa händelser och ställningstaganden under dess historia. Författarna har även velat peka på sambanden mellan de exempel på frågor som kan och bör lösas i kontakt med arbetsgivaren och sådana som kan och bör lösas den samhällspolitiska vägen.

Miesten kengät laajasta valikoimasta