Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar

Johansson, Annelie (red), "Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar", Stockholm 1994.

I boken berättar nio förskollärare om sina förskolor förr och nu, om pedagogikens utveckling i takt med samhällets förändring. De reflekterar över sina yrkesroller, över hur arbetet i förskolan har förändrats samt över yrkets utveckling.

1992-1993 genomförde Tjänstemannarörelsen Arkiv och Museum (TAM) i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets Museum en insamling av förskollärarminnen. Insamlingen företogs inom ramen för "Arbetsplats Sverige", ett dokumentationsprojekt som syftar till att samla in och bygga upp kunskap kring olika yrkesgruppers arbets- och livsvillkor förr och nu.

Footwear