Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet

Wallén, Thord, "Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet", Stockholm 1985.

För det dagliga fackliga arbetet är det viktigt att rörelsens medlemmar äger kännedom om bakgrunden till dagens fackliga situation. Inte minst angeläget är det att påvisa hur tidigt mål ställdes upp och krav väcktes, och hur lång tid det tagit att förverkliga dessa.

Denna bok bygger på antagandet att det bakom officiella dokument döljer sig värderingar och händelser som kan lyftas fram genom intervjuer av tidigare beslutsfattare och handläggare på olika nivåer genom rörelsen.

Nike Phantom Vision