Arbeta med förtroende

Wallén, Thord, "Arbeta med förtroende", Stockholm 1990.

Ett sätt att tydliggöra tjänstemännens arbete och de fackligt verksammas insatser är att intervjua sådana som utför arbetet ifråga. "Arbeta med förtroende" är ett bidrag till sådana studier. Initiativtagare till projektet var SIF, och boken bygger på intervjuer med tolv SIF-are. Studien ingår i TAM-Arkivs yrkesminnesinsamlingar

nike