Personal på TAM-Arkiv

Alla allmänna arkivfrågor och beställningar av arkivmaterial: arkivet@tam-arkiv.se.
Växel: 08-54 54 15 60 (tidvis bemannad)

Direktnumren nedan är inte bemannade.

Vi svarar tidvis även på 070716550 och 0739409154.
 

Arkivchef

Lars-Erik Hansen

08-54 54 15 65

 

Personal

Dag Björklund Arkivarie

08-54 54 15 63

 

Leif Jacobsson Arkivassistent, redaktör Nio–Fem

08-54 54 15 76

 

Marie Lexius Arkivarie

08-54 54 15 75

 

Priska Schilliger Arkivarie

08-54 54 15 67

 

Andreas Lindahl Arkivassistent, bildarkivering

08-54 54 15 70

 

Stefan Wagenius Arkivarie

08-54 54 15 77

Öppettider

TAM-Arkiv kan från och med tisdag den 18 augusti och så länge Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer gäller, enbart ta emot förbokade besök. 

Skicka förfrågan om bokning till arkivet@tam-arkiv.se. Vi tar emot en forskare per dag. Oanmälda besök kan inte tas emot.

Alla besökare måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och eget ansvar för karantän vid symptom.