Personal på TAM-Arkiv

Alla allmänna arkivfrågor och beställningar av arkivmaterial: arkivet@tam-arkiv.se.
Växel: 08-54 54 15 60 (obemannad från och med 6 april)

Direktnumren nedan är inte bemannade.

Vi svarar tidvis på 070716550 och 0739409154.
 

Tf arkivchef

Per Dahl

08-54 54 15 64, 073-940 91 54

 

Personal

Dag Björklund Arkivarie

08-54 54 15 63

 

Lars-Erik Hansen Senior Advisor/Utvecklingsledning

08-54 54 15 65

 

Leif Jacobsson Arkivassistent, redaktör Nio–Fem

08-54 54 15 76

 

Marie Lexius Arkivarie

08-54 54 15 75

 

Priska Schilliger Arkivarie

08-54 54 15 67

 

Andreas Lindahl Arkivassistent, bildarkivering

08-54 54 15 70

 

Stefan Wagenius Arkivassistent

08-54 54 15 77

Mens Nike Cortez

Öppettider

Från och med den 6 april och tills vidare kan vi inte ta emot några besök.

Maila frågor till arkivet@tam-arkiv.se.