TAM-Arkivs styrelse

Styrelse under stämmoperioden 2019-2020:

 • Anders Tihkan, Sveriges Ingenjörer, ordförande
 • Erik Palmqvist, Naturvetarna, vice ordförande
 • Gunvor Andersson Storck, Unionen
 • Tore Bengtsson, Akademikerförbundet SSR
 • Anders Berndt, SRAT
 • Ken Bjerregaard, TCO
 • Anneth Caprali, Lärarförbundet
 • Åsa Hole, Fackförbundet ST
 • Sara Luthander, DIK
 • Pia Netteryd, TCO

Expertledamöter:

 • Vakant

Auktoriserad revisor:

 • Elin Götling Christiansson, PwC Sverige

Förtroendevald revisor:

 • Jaan Kolk, Teaterförbundet

Förtroendevald revisorssuppleant:

 • Johan Ohlin, Akademikerförbundet SSR