TAM-Arkivs styrelse

Styrelse under stämmoperioden 2015-2018:

 • Ove Jansson, Vision, ordförande
 • Anders Tihkan, Sveriges Ingenjörer, vice ordförande
 • Gunvor Andersson Storck, Unionen
 • Anneth Caprali, Lärarförbundet
 • Åsa Hole, ST
 • Lena Tiberg, DIK
 • Ken Bjerregaard, TCO
 • Åke Zettermark, Saco

Personliga suppleanter:

 • Anneli Hede, LR (för Åke Zettermark)
 • Ann-Britt Larsson, TCO (för Ken Bjerregaard)
 • Claes Göran Granåker, Civilekonomerna (för Lena Tiberg)
 • Tore Bengtsson, Akademikerförbundet SSR (för Gunvor Andersson Storck)
 • Björn Hartvigsson, Tull-Kust (för Anneth Caprali)
 • Helene Saranius, Vårdförbundet (för Anders Tihkan)
 • Margaret G-Brandt, Journalistförbundet (för Åsa Hole)

Expertledamöter:

 • Anna-Karin Hermodsson, stf Riksarkivarie
 • Anders Björnsson, Publicist

Revisorer:

 • Jaan Kolk, Teaterförbundet
 • Thomas Palmqvist, Revisionsbyrå BDO