TAM-Arkivs styrelse

Styrelse under stämmoperioden 2018-2019:

 • Anders Tihkan, Sveriges Ingenjörer, ordförande
 • Anneth Caprali, Lärarförbundet, vice ordförande
 • Gunvor Andersson Storck, Unionen
 • Anders Berndt, SRAT
 • Ken Bjerregaard, TCO
 • Åsa Hole, ST
 • Jenny Måhlgren, Saco
 • Andreas Mörck, Lärarnas Riksförbund
 • Pia Netteryd, TCO
 • Erik Palmqvist, Naturvetarna

Expertledamöter:

 • Anna-Karin Hermodsson, stf Riksarkivarie
 • Anders Björnsson, Publicist

Revisorer:

 • Jaan Kolk, Teaterförbundet
 •  

Revisorssuppleanter:

 • Annika Bouvin, Sveriges Tandläkarförbund
 •