Nyheter | Webb och tillgängliggörande

Uppdatering av webbplatsen Lärarnashistoria

En webbplats – Lärarnas historia, lararnashistoria.se, har nyligen uppdaterats genom att den lagts ut på ett nytt digitalt innehållshållshanteringsystem – Wordpress. Ytterligare uppdateringar är på väg. Folkskolan i Sverige fyllde 175 år under 2017 och detta uppmärksammades med utställningar som ska presenteras på webb-plasten. Lärarnas historia skapades av Stiftelsen SAF, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SFHL i samarbete med TAM-Arkiv. Webbplatsen lyfter fram lärarnas roll och betydelse, deras villkor och skolans utveckling genom de fackliga organisationerna.

Lärarnas historia är också ett initiativ för att öka tillgängligheten och forskningen på de dokument som finns bevarande.  

Nytt nummer av Nio-Fem är här!

Nu är äntligen vårnumret klart av vår tidning Nio-Fem. Läs bland annat om kreativitet i arbetslivet, begreppet fackligt kapital, en personlig och historisk tillbakablick på tjänstemannarörelsens utveckling och en spännande djupdykning i våra samlingar kring första världskriget. Den finns både i pappersform och som en digital utgåva att läsa här.

Seminarium om bildupphovsrätt och sociala medier

TAM-Arkiv deltog i Digisams seminarium ”En dag om bildavtal, sociala medier och tredje mans användning på kulturarvsområdet”, den 23 april.

Under dagen diskuterades frågor om kulturarvsinstitutionernas bildanvändning, och om upphovsrätt. Ett bildavtal som ska kunna användas för storskaligt användande av upphovsrättsskyddat material har tagits fram mellan representanter för Digisam och Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren för detta bildavtal presenterades under seminariet. Digisam har även arbetat med att ta fram en vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. Något som också togs upp till diskussion under dagen var kulturarvsinstitutionernas användande av sociala medier. Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseum rapporterade från det pilotprojekt som pågår om kulturarvsinstitutioner och sociala medier. Nordiska museet och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet berättade om hur de arbetar aktivt med sociala medier som ett verktyg för spridande av kunskap tillgängliggörande av samlingarna. De svenska Creative Commons-licenserna blev också presenterade, och arbetet bakom version 4.0 av Creative Commons-licenserna.

Sidor