Nyheter | Webb och tillgängliggörande

Nytt nummer av Nio-Fem är här!

Nu är äntligen vårnumret klart av vår tidning Nio-Fem. Läs bland annat om kreativitet i arbetslivet, begreppet fackligt kapital, en personlig och historisk tillbakablick på tjänstemannarörelsens utveckling och en spännande djupdykning i våra samlingar kring första världskriget. Den finns både i pappersform och som en digital utgåva att läsa här.

Seminarium om bildupphovsrätt och sociala medier

TAM-Arkiv deltog i Digisams seminarium ”En dag om bildavtal, sociala medier och tredje mans användning på kulturarvsområdet”, den 23 april.

Under dagen diskuterades frågor om kulturarvsinstitutionernas bildanvändning, och om upphovsrätt. Ett bildavtal som ska kunna användas för storskaligt användande av upphovsrättsskyddat material har tagits fram mellan representanter för Digisam och Bildupphovsrätt i Sverige. Grundvillkoren för detta bildavtal presenterades under seminariet. Digisam har även arbetat med att ta fram en vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning. Något som också togs upp till diskussion under dagen var kulturarvsinstitutionernas användande av sociala medier. Riksantikvarieämbetet och Nationalmuseum rapporterade från det pilotprojekt som pågår om kulturarvsinstitutioner och sociala medier. Nordiska museet och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet berättade om hur de arbetar aktivt med sociala medier som ett verktyg för spridande av kunskap tillgängliggörande av samlingarna. De svenska Creative Commons-licenserna blev också presenterade, och arbetet bakom version 4.0 av Creative Commons-licenserna.

Möte om känsliga ämnen


I slutet av november deltog TAM-Arkiv i en konferens om känsliga och svåra teman i samband med samtidsdokumentationer. Det var Nätverket för Samtidsdokumentation som hade initierat mötet som hölls på Göteborgs Stadsmuseum.

På programpunkterna fanns bland annat dokumentation kring supportermordet i Helsingborg, supporterliv med Malmö FF, fältarbete bland illegala flyktingar i EU och dokumentation kring vanvårdade barn. Bland deltagarna fanns också nordiska representanter från Oslo stadsmuseum som fått pedagogiskt pris för sin utställning och visningar av utställningen om sk. ”tyskejänter”, norska kvinnor som haft kärleksrelationer med tyska soldater under 2:a världskriget. I programmet ingick också visningar av Göteborgs stadsmuseums utställningar om romer och Vidkärrs barnhem i Bohuslän.

Många tunga och svåra ämnen behandlades men viktiga erfarenheter, etiska ställningstaganden och metoder delades och diskuterades. Erfarenheter som kan vara värdefulla att ta med sig även för vår del inför fortsatta yrkesminnesdokumentationer.

Sidor