Nyheter | Arkivnotiser

Historielärarnas förening bland nya arkiv

Under våren har vi på TAM-Arkiv haft glädjen att ha Marie Ulmhed, studerande från arkivvetenskap i Stockholm som praktikant. Marie Ulmhed har under denna tid ordnat och förtecknat en imponerande rad arkiv. Bland dessa har arkivet från Historielärarnas förening, HLF presenterats med en historik och källdokument på webbplatsen Lärarnas historia.

En avslutande insats Marie Ulmhed gjorde var att berätta för studenter från historiska institutionen vid Stockholms universitet om hur man hittar i och använder arkiven på TAM-Arkiv i forskning och uppsatsarbete.

Arkiven är (med länkar till förteckningarna):

Föreningsarkiv
Historielärarnas förening, 757. Levande
Svensklärarföreningen, 758. Levande
Riksföreningen för lärarna i moderna språk, 759. Levande
Polisens FBU-förening, 761. Upphörd
Stockholmspolisens jaktklubb, 762. Förmodligen levande
Kofotsorden, 750. Upphörd
Polisveteranerna i Stockholms län, 763. Levande
Tekniska rotelns personalklubb, 764. Förmodligen upphörd
Stockholmspolisens Vasaloppsklubb, 765. Upphörd
Svenska särskolornas lärarförening/SSL, 766. Upphörd
Svenska barnmorskeförbundet/SBF, 49. Kompletterat. Levande
Stockholms barnmorskesällskap/SBS, 50. Kompletterat. Levande
Saco-föreningen vid Totalförsvarets forskningsinstitut, 753. Levande
Halvmiljonklubben, 767. Levande (Uppdatering kommer)

Personarkiv
Stig Nordqvist, 730 (Uppdatering kommer)
Birgitta Persson, 702 (Uppdatering kommer)

Stig Nordqvist var en stadsplanerare som banade väg för "bilsamhället" under ett optimistiskt 1950-tal. Läs mer om Stig Nordqvist på webbplatsen Ingenjörshistoria.

Ett litet folkrörelsearkiv

Ett av de mindre arkiven på TAM-Arkiv kommer från "Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet". Denna organisation bildades i början av 1980-talet och verkade drygt 20 år innan den gick in i SKTF, nuvarande Vision. Arkivets handlingar belyser, inte minst genom sitt förhandlingsmaterial, hur en gammal folkrörelse nästan tynar bort. I församling efter församling skär man ner på tjänsterna. Medlemsunderlaget sviktar och ekonomin gröps ur allt mer. Man kan också se hur tvister mellan personal och församlingsledningar leder till uppsägningar. Genom personalorganisationens arkiv kan man på detta sätt se problemen hos en krympande folkrörelse. 
Björn Holmberg, arkivarie

Carl Larsson i Finland

"På vikingatåg i Dalom" är titeln på den här akvarellen i stort format av Carl Larsson, med det idylliska motivet. Den kom till på uppdrag av makarna Emil och Amanda Hammarlund, förgrundsgestalter på folkskolans område, för att litograferas i tidningen Jultomten år 1900. 

Carl Larsson - På vikingatåg i Dalom, år 1900

Carl Larsson anlitades som illustratör till tidningen vid ett 20-tal tillfällen från 1891 och fram till konstnärens död 1919. Just nu har den visats i Finland på Åbo konstmuseum och kommer att ingå i en Carl Larsson-utställning på Ateneum i Helsingsfors. Den kommer även att finnas i en lärobok i modersmålet för de finlandssvenska skolorna. Den drivande folkskollärarföreningen på den tiden verkade för kvalitativ bildkonst och läsning för skolbarnen.
Läs mer på vår webbplats Lärarnas historia:
Emil och Amanda Hammarlund och Barnbiblioteket Saga
Emil Hammarlund och Folkskollärarföreningen
Läs om Carl Larsson på Åbo konstmuseum och Carl Larsson på Ateneum våren 2012

Air Zoom Pegasus 35