Månadens dokument september 2015: Skolstart!

Barnteckning skolgård

Så här när skolan precis dragit igång vill vi ge lite inspiration från samlingarna inför det nya läsåret! Här är en teckning av en drömskola med skolan bara lite svagt antydd i övre kanten. Det är skolgården som står i fokus. De klassiska inslagen som fotbollsplan, hage, hopprep och gunga finns med. Men också en bänk för flört och en pool för de badsugna! Förmodligen är bilden gjord av en yngre elev som precis börjat i skolan och ser de fantastiska möjligheterna en skolgård kan erbjuda.

Bilden ingick i en utställning initierad av Lärarförbundet kring arbetsmiljö1998. Många andra inspirerande bilder av fina lösningar för att få skolan till en trivsam arbetsplats för både elever och lärare finns bevarade. Ibland finns också text och foto på bidragsgivarna.

 

Vilda djur på skolgården! Vilda djur på skolgården!
Önskan om ett vilorum. Önskan om ett vilorum.
Ventiler för friskluft och mysiga skjul på den gröna skolgården. Ventiler för friskluft och mysiga skjul på den gröna skolgården.
Drömmen om ett kontorsinrett klassrum. Drömmen om ett kontorsinrett klassrum.

Medan vissa vill ha vilda djur på skolgården, tänker andra mer praktiskt och önskar sig vilorum, inrett med bokhylla med böcker, radio, gardiner och blommor i fönstren, för de som blir trötta eller sjuka. Några elever ritar in ventiler på fasaden av skolbyggnaden för att få in frisk luft. Flera små skjul på skolgården där skolbarnen kan sitta och läsa eller spela spel när det regnar på rasterna finns också med bland visionerna. 

 

 

Under 1998 genomförde också Lärarförbundet en satsning kallad ”Lärarna lyfter Sverige”. Det var en satsning för att ”utveckla lärarnas kompetens och skapa bättre förutsättningar för lärande och erfarenhetsutbyte i vardagen”. Ett tåg (!) rullade genom Sverige där man ville visa vissa resultat av projektet. I samband med det presenterades en stor bok med bidrag från olika skolor i hela Sverige.

 

 

 

Gävles bidrag bestod av elevers visioner och önskemål inför framtiden till dåvarande skolministern Ylva Johannson. Man anar att niondeklassaren som tycker man kan börja kl. 11:00 och sluta när man vill efter kl. 12:00 är lite skoltrött. Visionen om inlärning under sömnen verkar som hämtad ur en science-fiction film. Önskemålen om mera slöjd, mera mat och lov från 12-åriga killar undrar man om skolministern hörsammade?

 

 

Framtidsbilden av att alla elever har en egen dator är ju nästan sann idag. Trevligt också att se att någon gärna vill se fler museibesök som ett inslag i undervisningen. Det här med s.k. "refläxtider", är det flextider som Henrik menar?

 

Då drar vi igång höstterminen! Foto: Lärarnas Riksförbund, odaterat

 

Bilder från konflikt 1989. Elev utövar självstudier. Foto: Kurs Johansson, Lärarnas Riksförbunds arkiv    Lärare med elever i klassrum. Odaterat. Foto: Pelle Lund, Lärarnas Riksförbunds arkiv Elev läser spanska. Odaterat. Foto: okänd, Lärnas Riksförbunds arkiv Bänkkamrater på gymnasiet. Odaterat, troligen 1980-talet. Foto: Maria Petersson, Lärarnas Riksförbunds arkiv Start i löpning, friidrottslektion. Lärare med elever. Odaterat. Foto: Inninger, Lärarnas Riksförbund

 

För er som tycker att det här med skolstart och skolgång ligger långt tillbaka i tiden finns här så avslutningsvis några sköna bilder från plugget!

Av: Karin Sandberg, TAM-Arkiv

Air Force 1

Läseboken "Nu ska vi läsa" och sångboken "Nu ska vi sjunga från", båda från mitten av 1950-talet. .
Läseboken "Nu ska vi läsa" och sångboken "Nu ska vi sjunga", båda från mitten av 1950-talet. ."
Uppslag ur läseboken "Nu ska vi läsa".
Uppslag ur läseboken "Nu ska vi läsa".
Uppslag ur läseboken "Nu ska vi läsa".
Uppslag ur läseboken "Nu ska vi läsa".
Uppslag ur sångboken "Nu ska vi sjunga".
Uppslag ur sångboken "Nu ska vi sjunga".
Inspirationsbok till Roliga timmen, Djurbok och skolhäfte från 1940-talet.
Inspirationsbok till Roliga timmen, Djurbok och skolhäfte från 1940-talet.