ÅSU 97-98. Folkskoleinspektionen i Örebro län åren 1861–1914 jämte kortfattad översikt av folkundervisningen i länet före 1861 (1958)

Preview of file ASU_097_098.pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/3d3c4636-e4eb-4aa6-a77a-29032c404536 with style preview is not available.