SSR Protokoll mm

Ett styrelseprotokoll från 1958 och ett program för förbundsmötet 1970.