SSR Tidningar

Två framsidor från Socionomen (1958 och 1981) och en från SSR-tidningen (2002).