Månadens dokument juli 2014: Semesterlagen

Semesterlagen är temat för månadens dokument. I artikeln hämtad från en informationsskrift till tjänstemän anslutna till Handelstjänstemannaförbundet får medlemmarna veta mer om den första semesterlagstiftningen från 1938 och de speciella bestämmelserna för tjänstemannagrupperna. Två veckor hade alla rätt att ta ledigt, förutom statsanställda som löd under andra regler. De särskilda bestämmelserna för tjänstemannagrupperna gav inte bara rätt till två veckors semester utan också rätt att få ut semestern under sommarmånaderna, behålla lönen under ledigheten och även få semesterersättning. Självklarheter kan det tyckas idag men inte då. 

Pastorala landskap med kyrka, sjö och skog med semesterfirare iförda ryggsäck, shorts och vandringsstav får illustrera artikelns eftersträvansvärda tema. När informationsskriften är daterad framgår inte men att döma av innehåll, klädedräkt och frisyr i artikeln kan vi förmoda att det rör sig om sent 1930-tal eller 1940-tal.  

Semesterhem och vilohem

Här på sidan syns också andra exempel på vad en sökning på ordet ”semester” kan ge ur våra arkiv. Flera av våra medlemsfackförbund erbjöd möjlighet att vistas på semesterhem eller vilohem för sina medlemmar, något som fortfarande förekommer idag. SSR erbjuder t.ex. sina medlemmar möjlighet att tillbringa semestern i hus på Franska Rivieran, Malaga eller Jämtland. Gå in och leta upp ett härligt sommarställe i historisk tid att drömma er bort till! 

Gottskär i Bohuslän

1. Svenska Tandsköterskeförbundets semesterhem Gottskär beläget i Bohuslän.
Svenska Tandsköterskeförbundets semesterhem Gottskär beläget i Bohuslän. Hemmet kunde köpas in tack vare en fond som bildades av tandsköterskor i Göteborg som genom samlade in pengar genom att anordna rikslotterier av handarbeten skapade av tandsköterskor i hela landet. Fastigheten saknade kommunalt AV nät och gästerna uppmanades därför att kasta slaskvattnet ”bakom knuten” och informerades om att sanitär utrustning bestod av ett ”trevligt utedass”. Stället låg beläget bara 5 minuter från badklippor. Hotell med restaurang och konditori fanns på orten.
2. Flygbild över Gottskär, Svenska Tandsköterskeförbundets semesterhem.
Flygbild över Gottskär, Svenska Tandsköterskeförbundets semesterhem.

Näsfjället i Dalarna

Tulltjänstemännen hade förutom flera ställen i skärgården också möljlighet att tillbringa semestern i sportstugor i Dalarna. Texten är hämtad ur projektprospektet och speglar målsättningen: ”Att för många utan tillgång till egna fritidshus skapa fritids- och semestervistelser i orörd men lättillgänglig fjällmiljö.” Av prospektet från 1979 framgår att lägenheterna planerades få ”god standard utan överdriven lyx” samt att semesterfirarna skulle få tillgång till barnpassning, sjukmottagning och diskotek såväl som tefatsnedfarter i backen och vildmarksskola. Hämtat från Svenska Tulltjänstemannaförbundets arkiv; "Tulltjänstemännens semesterhemskommitté A1:1".

Nömmekull i Småland

1. Förväntansfulla semesterfirande småskollärarinnor utanför Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) vilohem Nömmekull i Småland.
Förväntansfulla semesterfirande småskollärarinnor utanför Sveriges Småskollärarförbunds (SSLF) vilohem Nömmekull i Småland. Hämtat ur SSLF:s arkiv. Odaterat.
2. Badande småskollärarinnor vid Nömmekull, Sveriges Småskollärarförbunds vilohem.
Badande småskollärarinnor vid Nömmekull, Sveriges Småskollärarförbunds vilohem.
Dikt hämtat från fotoalbumet: ”Runt om står skogen som på vakt, det vilohem i fager trakt, från början avsett blott för kvinnor som ägdes utav lärarinnor. Från skoltvång, barn och släp och slit att vila upp de komma hit. De byta ej mott gull sitt Nömmekull.” Hämtat ur SSLF:s arkiv. Odaterat.

Vilohemmet hade kommit till stånd tack vare insamling av medel bland föreningens medlemmar genom att sälja brevmärken och ordna basarer. En del pengar inbringades också genom att läroboksförfattaren Anna Maria Roos skänkte några dikter som trycktes och såldes för fondens räkning. Elsa Beskow bidrog genom att några av hennes barnböcker såldes i billighetsupplagor där vinsten gavs till vilofonden. Tack vare några externa finansiärer kunde vilohemmet invigas 1933. I TAM:s samlingar finns handlingar från vilohemmet mellan 1923-1966.

Av: Karin Sandberg, TAM-Arkiv

Air Jordan VII 7 Retro 304775