Dietisters yrkesminnen

Dokumentation utförd under: 
2009 till 2010
Dokumentationen omfattar tiden: 
1960 till 2000
Dokumenterande institution: 
TAM-Arkiv
Län och kommun: 
Hela Sverige
Undersökningen utfördes av/initierades av: 

Dietisternas Riksförbund, Naturvetarna och TAM-arkiv.

Material från undersökningen: 

15 stycken minnen

Övrigt: 
1 volym