Publikationer

TAM-Arkiv publicerar texter om tjänstemän och akademikers historia, som ett led i att främja forskningen på området och att sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer. Skriftserien "Tjänstemän &  historia" ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd. Vissa av publikationerna är ett resultat av TAM-Arkivs arbete med yrkesminnesinsamlingar. Flera av publikationerna går att beställa.

Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare

Cederberg, Irka & Kumm, Björn, "Tjänstemän, finns dom? En intervjubok med forskare", Stockholm 1992.

I boken samtalar forskare i TAMs (Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum) vetenskapliga roåd om tjänstemännens villkor och angelägna forskningsområden. Vad karaktäriserar framväxten av olika tjänstemannagrupper? Hur formades tjänstemannarörelsen? Hur var arbetsvillkoren igår, hur är de idag?

Lebron Soldiers XI 11... Läs mer

Statens kaka. Statstjänstemän berättar

Johansson, Annelie & Westergren, Christina (red), "Statens kaka. Statstjänstemän berättar", Stockholm 1991.

På 1940-talet ansågs statens kaka vara liten men säker. Men hur var det att arbeta i statlig tjänst? Vilka sökte, hur var utbildningen ordnad, hur kunde man göra karriär? I "Statens kaka" berättar 11 statstjänstemän om sitt liv och arbete i olika verk. Genom levande skildringar av det nyss förgångna får vi perspektiv på dagens arbetsförhållanden inom den statliga sektorn. 

I serien "... Läs mer

Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän

Wahlund, Ingrid & Wallén, Thord, "Fler förmår mer. Ett sekel med tjänstemän", Stockholm 1991.

Denna skrift vill exemplifiera hur tjänstemännens förhållanden idag har sina rötter i det förgångna. En målsättning är också att belysa att tjänstemannarörelsen omfattar en på löntagarrollen grundad ideologi och att skildra vissa händelser och ställningstaganden under dess historia. Författarna har även velat peka på sambanden mellan de exempel på frågor som kan och bör lösas i kontakt med... Läs mer

Arbeta med förtroende

Wallén, Thord, "Arbeta med förtroende", Stockholm 1990.

Ett sätt att tydliggöra tjänstemännens arbete och de fackligt verksammas insatser är att intervjua sådana som utför arbetet ifråga. "Arbeta med förtroende" är ett bidrag till sådana studier. Initiativtagare till projektet var SIF, och boken bygger på intervjuer med tolv SIF-are. Studien ingår i TAM-Arkivs yrkesminnesinsamlingar

... Läs mer

Suveränitet och samverkan - Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling", TCO/TAM 1989.

Wallén, Thord, "Suveränitet och samverkan. Några viktiga drag i TCO:s organisationsutveckling"

Vid 1989 års TCO-kongress tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn av TCOs organisationsplan. Ett av utredningens första beslut var att initiera en historisk studie av arbetet med organisationsfrågorna inom TCO och dess föregångare. Thord Wallén analyserar i sin bok några viktiga skeenden och ger nya perspektiv på tjänstemannarörelsens utveckling. Genom sitt omfattande empiriska... Läs mer

Mitt liv och arbete. Kommunal - och industritjänstemäns minnen

Bohman, Stefan (red), "Mitt liv och arbete. Kommunal - och industritjänstemäns minnen". Arlöv 1987.

Nordiska museet har i samarbete med Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum (TAM) samlat in minnen från kommunal- och industrianställda tjänstemän. I "Mitt liv och arbete" formulerar tolk tjänstemän erfarenheter och värderingar ur sitt eget liv och arbete. Funderingarna kring barndom och uppväxtmiljö, utbildning, anställningar och arbetsuppgifter, förhållande till... Läs mer

Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet

Wallén, Thord, "Bakom dokumenten. Femtio år av visioner och verklighet", Stockholm 1985.

För det dagliga fackliga arbetet är det viktigt att rörelsens medlemmar äger kännedom om bakgrunden till dagens fackliga situation. Inte minst angeläget är det att påvisa hur tidigt mål ställdes upp och krav väcktes, och hur lång tid det tagit att förverkliga dessa.

Denna bok bygger på antagandet att det bakom officiella dokument döljer sig värderingar och händelser som kan lyftas fram... Läs mer

Perspektiv på tjänstemän

TAM-Arkivs årsbok, "Perspektiv på tjänstemän", Årgångar 1988, 1989-1990, 1991-1992.

Sidor

Air Jordan V 5 Shoes

Beställ publikationer

De flesta av publikationerna finns i lager att beställa.

→ Prislista