Publikationer

TAM-Arkiv publicerar texter om tjänstemän och akademikers historia, som ett led i att främja forskningen på området och att sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer. Skriftserien "Tjänstemän &  historia" ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd. Vissa av publikationerna är ett resultat av TAM-Arkivs arbete med yrkesminnesinsamlingar. Flera av publikationerna går att beställa.

Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar

Johansson, Annelie (red), "Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar.", Stockholm 1995.

I Sverige har arbete allmänt kommit att betraktas som en rättighet. En väl fungerande arbetsförmedling är en hörnsten i arbetsmarknadspolitiken. I boken lyfts människorna bakom detta arbete fram. Elva arbetsförmedlare med lång och varierad erfarenhet av yrket berättar om sina liv och arbeten. Berättelserna omfattar tiden från 1930-talet fram till 1990-talets början. De speglar såväl... Läs mer

Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar

Johansson, Annelie (red), "Det vi gör sätter spår hela livet. Förskollärare berättar", Stockholm 1994.

I boken berättar nio förskollärare om sina förskolor förr och nu, om pedagogikens utveckling i takt med samhällets förändring. De reflekterar över sina yrkesroller, över hur arbetet i förskolan har förändrats samt över yrkets utveckling.

1992-1993 genomförde Tjänstemannarörelsen Arkiv och Museum (TAM) i samarbete med Lärarförbundet och Arbetets Museum en insamling... Läs mer

Spindeln i nätet. Kontorsyrkesanställda berättar

Wahlund, Ingrid, "Spindeln i nätet. Kontorsyrkesanställda berättar", Stockholm 1994.

Åren 1990 till och med 1993 minskade antalet anställda i kontorsyrken med mellan 70.000-80.000 personer. Vilka förändringar i yrke, arbetsliv och samhälle har de som arbetar inom dessa yrken varit med om? Vad tror de om framtiden i yrket - hur vill de forma sina arbetsuppgifter? I boken berättar sekreterare, assistenter, orderkontorister och växeltelefonister, läkarsekreterare och... Läs mer

Scenens barn. Teaterfolk minns

Bohman, Stefan & Wahlund, Ingrid (red), "Scenens barn. Teaterfolk minns", Stockholm 1994.

"Scenens barn" berättar ett stycke svensk teaterhistoria. Tio berättelser som inte bara handlar om skådespelare och regissörer. Många med andra yrken inom scenens värld finns med: en danspedagog, en trollkarl, en talpedagog, en operasångare. För många av dessa "scenens barn" har arbetet blivit ett sätt att leva som präglar hela tillvaron. Här skildras bl.a. möten med John Forsell och Gösta... Läs mer

Samförstånd som strategi - Tjänstemännens organisationspolitik under 1960-och 1970-talen

Wallén, Thord, "Samförstånd som strategi. Tjänstemännens organisationspolitik under 1960-och 1970-talen", TCO/TAM, 1994.

Slutet på 1960-talet och början av 1970-talet var en tid för stora förändringar på arbetsmarknaden och i de fackliga organisationsmönstren. Thord Wallén var själv aktiv i tillkomsten av Kommunaltjänstemannakartellen (KTK) 1976. Några år tidigare, 1973, bildades Privattjänstemannakartellen (PTK). Angivna tid var också en period då tjänstemannarörelsen på allvar etablerade sig som en central... Läs mer

Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar

Juhlin, Pia, "Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar", Stockholm 1993.

De arbetslösa hörs sällan. Har man förlorat sitt arbete har man förlorat den plattform man behöver för att kunna agera. Är man arbetslös känner man sig också maktlös. 

I denna bok berättar nitton tjänstemän inom olika yrken och från olika delar av Sverige om hur det är att vara arbetslös. Berättelserna börjar med att skildra den sista tiden på jobbet och beskriver sedan hur man fyller... Läs mer

Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar

Johansson, Annelie, "Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar", Stockholm 1993.

Det sociala arbetet är ett av de yrken där "utbrändhet" är vanligt. Många stnnar ändå i yrket - och trivs. Varför? I boken berättar sexton socialsekreterare om sina arbeten, om glädjeämnen och motgångar. Hur se de på sin yrkesroll? Hur har det sociala arbetet förändrats under de senaste 20 åren? Vad tror de om yrkets framtid? 

Studien "Varje människa är värd att lyssna på" ingår i... Läs mer

Forskning om tjänstemannagrupperna. Tjänstemännens yrken, arbetsvillkor och organisationer i ett historiskt perspektiv

Pettersson, Ove & Torstendahl, Rolf, "Forskning om tjänstemannagrupperna. Tjänstemännens yrken, arbetsvillkor och organisationer i ett historiskt perspektiv", Stockholm 1992.

Sidor

Air Jordan V 5 Shoes

Beställ publikationer

De flesta av publikationerna finns i lager att beställa.

→ Prislista