Publikationer

TAM-Arkiv publicerar texter om tjänstemän och akademikers historia, som ett led i att främja forskningen på området och att sprida kunskap om TAM-Arkivs medlemsorganisationer. Skriftserien "Tjänstemän &  historia" ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd. Vissa av publikationerna är ett resultat av TAM-Arkivs arbete med yrkesminnesinsamlingar. Flera av publikationerna går att beställa.

Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar

Esbjörnsson, Berit & Johansson, Annelie, "Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar." Stockholm 2006.

I denna antologi berättar tio erfarna kuratorer sina minnen. Berättelserna  avslöjar hur villkoren skiftat under senare delen av 1900-talets Sverige. Tio kuratorer, alla kvinnor, berättar med värme och inlevelse om uppväxt och familjeliv och varför de valde att bli socionomer. Med sina berättelser låter kvinnorna oss förstå hur mångfacetterat kuratorsyrket är och att alla möten med människor... Läs mer

Tjänstemannafrågan - Social formering, politik och organisering

Eriksson, Arne H, (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen), "Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering under 1900-talets början", Nr 3 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003.

Eriksson, Arne H, (red. Helena Bergman och Lars-Erik Hansen), "Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering under 1900-talets början"

Denna samlingsutgåva med Arne H. Erikssons tidigare opublicerade texter om de svenska tjänstemännens historia har tillkommit på initiativ av TAM-Arkivs forskningsråd. Syftet är att sprida Arne H. Erikssons forskningsresultat till en bredare publik. Den är samtidigt en minnesbok över TAM-Arkivs förre chef. / Boken finns som referenslitteratur samt kan beställas från TAM-Arkiv.

... Läs mer

DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram

Bergstrand, Finn, "DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram". Nr 2 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2003.

DACO 1931-1937. En svensk tjänstemannarörelse växer fram" Del 2 i skriftserien "Tjänstemän & historia"

Boken består av tre delar och en sammanfattning. I den första delen skildras tillkomsten av De anställdas centralorganisation (Daco) - den första och mer bestående inom privattjänstemännens område. I den andra delen faller ljuset på Daco:s hållning i olika lagstiftningsfrågor. Här har tillkomsten av lagen om förhandlingsrätt 1936 sin givna plats. I den tredje och sista delen är det... Läs mer

Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen

Hjelm, Johnny, "Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen", Nr 1 i TAM-Arkivs skriftserie "Tjänstemän & historia". Stockholm 2002.

Hjelm, Johnny, "Klämda mellan sköldarna. Sveriges arbetsledare under 1930- och 1940-talen"

Mot 1920-talets slut ifrågasattes de svenska arbetsledarnas förmåga att klara av det moderna arbetslivets krav, en kritik som även framfördes under de nästföljande decennierna. Rationaliseringsexperter kritiserade dem för att inte förstå vikten av vetenskapligt utförda arbetsstudier och fackföreningsrörelsen menade att auktoritära och godtyckliga arbetsledare skapade dålig anda på... Läs mer

Från folkskola till grundskola. Lärare berättar

Johansson, Annelie (red), "Från folkskola till grundskola. Lärare berättar", Stockholm 2001.

I boken Från folkskola till grundskola - lärare berättar, ger åtta lärare sin syn på hur lärarrollen förändrats från 1950-talet fram till 2000-tal. En tidsperiod under vilken skolan genomgått stora förändringar. Den äldsta av de medverkande lärarna är född 1908, den yngsta 1964. Några av dem har arbetat i små byskolor på landet, andra har varit verksamma i stora städer: Vi får följa dem under... Läs mer

Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar

Johansson, Annelie (red), "Att skydda landet. Tullare och kustbevakare berättar", Stockholm 1999.

Att skydda landet omslag

Tullverket har genomgått många förändringar under 1900-talet. Omorganisationer och överenskommelser mellan stater har förändrat villkoren för den enskilde tullaren och kustbevakaren. Den viktigaste händelsen under seklet var Sveriges inträde i EU 1995. I boken berättar åtta tullare och två kustbevakare om sina liv och arbeten. Vi får följa dem både under dramatiska smuggeljakter och i det... Läs mer

Historia och Framtid. SIF 75 år

Johansson, Annelie (red), "Historia och Framtid. SIF 75 år", Stockholm 1995.

Stora organisationer brukar inför jubileer låta någon historiskt bevandrad person skildra organisationens utveckling och dess betydelse för medlemmarna och samhället. Så gjorde SIF såväl 1945 som 1970. När det var dags för SIF att fira sitt 75-årsjubileum valde förbundsstyrelsen ett annat upplägg för jubileumsboken. Sex författare fick i uppdrag att skildra olika sidor av förbundets verksamhet... Läs mer

Under årens lopp. Samtal med dem som var med

Johansson, Annelie & Rahm, Bertil (red), "Under årens lopp. Samtal med dem som var med", Värnamo 1995.

Boken är framtagen inför SIFs 75-årsjubileum i juni 1995. I ett så kallat seniorprojekt som inleddes 1992 fördes en mängd samtal med personer som på olika nivåer varit aktiva inom SIF. De är i allmänhet förtroendevalda som har gjort stora insatser för förbundet. Över 100 intervjuer dokumenterades. Boken består av ett urval, några representativa urval ur det rika källmaterialet. Allt material... Läs mer

Sidor

Air Jordan V 5 Shoes

Beställ publikationer

De flesta av publikationerna finns i lager att beställa.

→ Prislista