Lista över fotografier per arkivbildare

Från dessa arkivbildare har TAM-Arkiv fotografier. Listan utgör ett komplement till arkivförteckningarna, där förekomsten av fotografier är svår att överblicka samt mycket ännu inte är förtecknat. Listan är inte fullständig.

Farmaciförbundet
Finansförbundet / Svenska Bankmannaförbundet (Pictor)  009
FTF - facket för försäkring och finans
Lotsförbundet (Pictor)
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Nordiska Bankmannaunionen NBU
Polisförbundet
Posttjänstemännens Förening PF
Postverkets Tjänstemannaförbund PVT
PTK (Pictor, fåtal)  007
SIF (Pictor)  055
Statstjänstemannaförbundet ST – Fotografier från olika statliga yrkesområden
SKTF
Svensk Sjuksköterskeförening SSF (Pictor)
Svenska Facklärarförbundet SFL
Svenska Läkaresällskapet SLS
Svenska Tulltjänstemannaförbundet STF
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening SAF/FSAF (Pictor)  404
Sveriges Fartygsbefälsförbund SFBF
Sveriges Folkhögskollärares Förbund SFHL
Sveriges Folkskollärarinneförening (SF)  226
Sveriges Lärarförbund SL
TAM-Arkiv (egen bildsamling)
TBV (Pictor)  447
TCO-S (Pictor)  004

En ny inventering av TAM-Arkivs fotografier har påbörjats i oktober 2012.

M??czy?ni