TCO-S

TCO-S var TCO:s statstjänstemannasektion och verkade med egen konstitution, på den svenska avtalsmarknaden i nästan ett kvarts sekel. Mellan åren 1967-1990 var TCO-S den största och mest inflytelserika huvudorganisationen på det statliga avtalsområdet.

TCO-S grundades året efter att de stats- och kommunalanställda tjänstemännen hade fått lagstadgad förhandlings- och föreningsrätt. Detta kom att styra utformningen av TCO-S konstitution. När kartellen bildades var förhandlingsverksamheten centralstyrd och förhandlingskartellen var överordnad medlemsförbunden. Men i slutet av 1980-talet hade situationen förändrats. Det var istället behovet av starka lokala organisationer som dominerade inom den statliga sektorn. Lönebildningen var på väg att individualiseras och decentraliseras.

Dessa förändringar inom den offentliga sektorn ledde till förändrades förhandlingsformer. Det var dags att pröva om det gick att bilda en kartell för alla offentliganställda inom TCO. Den 4 december 1990 höll TCO-S extra kongress, den sista i kartellens historia. På kongressen beslöt man att ombilda TCO-S till TCO-OF (TCO:s förhandlingsråd för offentliganställda) och gå samman med Kommunaltjänstemannakartellen (KTK). 

Nike Air Jordan 11Lab4 Retro 4 Patent Leather


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.