TBV

Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) konstituerades den 4 juli 1935 som ett studieförbund bildat av De anställdas Centralorganisation (Daco), en föregångare till TCO. Grundandet skedde efter ett års förberedelser och diskussioner.

Föreningskunskap blev ett huvudämne för att medlemmar och förtroendevalda i de fackliga tjänstemannaorganisationerna skulle få fördjupad insikt om organisationsverksamhetens förutsättningar och mål. Förutom detta organiserade man också studieverksamhet i kommunalkunskap och om sociala och ekonomiska frågor.

När Daco och ”gamla TCO” slogs samman och bildade dagens TCO 1944  blev TBV centralorganisationens studieförbund. Med tiden växte TBV till att bli en viktig del av den svenska folkbildningen. Den 4 oktober 2004 gick TBV samman med Sensus under namnet Sensus studieförbund. 

"Nu formar vi TBV:s framtid", TBV-kampanj. Inför 50-års jubiléet, 1985.

 

Nike Air Max Lebron


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Dokument ur arkivet

TBV

Preview of file w_TAM-Arkiv_TCO_L1a-24_TCO-tidningen_nr_1_1989_TBV.pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/5085da91-b8d1-460a-a701-5a5e6ead6924 with style doc is not available.