Pension

Folkpension som begrepp för lagstiftat stöd går tillbaka till 1913. Nivån var då låg och pensionen främst till för arbetare. 1948 års allmänna folkpension bygger på denna. 1960 infördes allmän tilläggspension, ATP.

Från 1999 har allmänna pensionssystemet ersatt folkpensionen och ATP. Det allmänna lagstiftade pensionssystemet ger en bas, medan tjänstepensionen som kommer av kollektivavtal är en påbyggnad som kommer flertalet löntagare till del. 

Läs mer

Läs om TCO:s roll i pensionsfrågor i kapitlet "Pension" i Uno Westerlunds bok "En glansfull framtid" - Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.

Buty sportowe Nike


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Dokument ur arkivet

Pension

Preview of file TCO-boken_s113_pension .pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/e6de35c1-c4da-4dca-9411-a95a3cf72a80 with style doc is not available.