Marginalskatterna

Sänkta marginalskatter har varit en viktig fråga för TCO.

Exempelvis hävdade TCO i ett yttrande 1964 att höga marginalskatter (skatten på inkomstökning) var negativt för samhället: ”Den arbets- och utbildningsstimulerande effekten av lönediffentiering reduceras i dag i stor utsträckning genom den med stigande inkomst ökande marginalskatten.”. TCO har sedan varit drivande vid flera stora marginalskattereformer under 1980- och 1990-talen.

Läs mer

Uno Westerlund skriver om TCO och skattefrågor i boken En glansfull framtid. Kapitlet "Skattefrågor" finns att läsa/ladda ner som pdf, du finner länken i högerspalten. 

Men's Tops

Se även: 

Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.