Löntagarfonderna

Under 1970- och 1980-talen – och fram till den borgerliga valsegern 1991 – var löntagarfondsfrågan en livligt diskuterad fråga i det svenska samhället och inom TCO. Det handlade om att öka det fackliga inflytandet över näringslivet genom andel i ägandet.

Under Lennart Bodströms ordförandetid hade TCO vissa förhoppningar om att det skulle gå att konstruera ett löntagarfondssystem som kunde accepteras av LO och TCO samt Socialdemokraterna och Folkpartiet – alltså i brett fackligt och politiskt samförstånd.

Men med tiden blev frågan allt mer kontroversiell inom TCO och under Björn Rosengrens ordförandetid ledde Sif:s ställningstagande till att TCO ställde sig neutral i frågan. 

Läs mer

Uno Westerlund tar upp frågan om löntagarfonderna på s. 192-194 i kapitlet "Partipolitiskt obunden" i boken En glansfull framtid. I högerspalten hittar kapitlet längst ner i listan med länkar. I listan finns även ett antal artiklar ur TCO-tidningen, där löntagarfonderna debatteras.

Nike Kyrie 5


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.