Lönepolitik

TCO har ingen direkt partsroll i löneförhandlingar. TCO-S tillkom för att förhandla med den statliga arbetsgivaren. TCO-K (senare KTK) samordnade förbunden inom den kommunala sektorn. Numera heter samverkansorganet för alla offentliganställda OFR. På den privata sidan tillkom PTK som motpart till SAF.

Trots sina olika förutsättningar har förbunden haft intresse av att ha gemensamma principer för lönepolitik inom TCO. Gemensamma TCO-principer har gett styrka gentemot arbetsgivare och de lönepolitiska principer som framförts av LO.

Exempel på olika punkter i TCO:s lönepolitik är differentierad lönesättning, nej till statlig inkomstpolitik och målet att utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor.

Läs mer

Läs mer om TCO:s lönepolitik i kapitlet "Lönepolitik" i Uno Westerlunds bok "En glansfull framtid" - Ur TCO:s historia 1944-2010. Ladda ner pdf eller läs direkt på skärmen, genom att klicka på länken i listan i högerspalten.

Air Jordan

Se även: 

Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Dokument ur arkivet

Lönepolitik

Preview of file TCO-boken_s097_lonepolitik .pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/afef60ee-3047-441b-8e77-529427194d03 with style doc is not available.