Akademikerförbundet SSR

Beståndskod: 
TAM 552
Verksam från: 
1958
Typ av organisation: 
Fackförbund (Saco)
Tidigare namn, andra namnformer: 
Sveriges Socionomers Riksförbund, 1958-1981
Sveriges Socionomers, Personal- och Förvaltningstjänstemäns Riksförbund, 1981-1993
Historia: 

Akademikerförbundet SSR bildades 1958 under namnet Sveriges Socionomers Riksförbund. Förbundet sökte samtidigt medlemskap i SACO då man strävade efter att ena socionomer som varit splittrade på flera förbund inom TCO. Man ville betona den akademiska tillhörigheten och förbättra den fackliga bevakningen av yrkesfrågorna. Det nya förbundet samlade 350 medlemmar från starten. Genom enighet skulle kampförmågan stärkas och professionen tydliggöras. SSR bedrev ett lobbyarbete mot mitten av 1960-talet för att socialhögskolor skulle skapas och att socionomutbildningen skulle bli längre och akademiseras. Något som också inträffade 1964.

→ Läs mer

Struktur och sökingångar: 

Arkivet är välordnat och till större delen förtecknat. Förteckningen följer allmänna arkivschemat.
Till tidningen Socionomen finns en artikeldatabas där man kan söka efter artiklar som publicerats i tidningen. Databasen finns på tidningsredaktionen.

Beskrivning av arkivet: 

Arkivet var vid överlämnandet till TAM-arkiv delvis ordnat och förtecknat. De delar av beståndet, som var oförtecknade, har huvudsakligen inarbetats i befintliga serier. Förtätningar har gjorts och en ny förteckning har upprättats. Några serier har lite speciellt innehåll som det kan vara värt att nämna lite mer om:

B2a - Förbundets medlemstidskrift
Tidningen Socionomen var från början SSRs medlemstidskrift. 1984 beslutade man att byta tidskriftens namn till "SSR-tidningen" eftersom många medlemmar inte kallades socionomer. Namnet "Socionomen" fanns kvar som tidskriftens andranamn under ca två år och försvann 1986. Idag heter medlemstidsskriften Akademikern.

B2b - Tidningen Socionomen
1987 började SSR producera en helt ny tidning med namnet "Socionomen". Den nya tidningen var en facktidning för kvalificerat socialt arbete och heter fortfarande idag "Socionomen".

Ö3 - Per Olof Kristensons handlingar
Per Olof Kristenson anställdes som förbundssekreterare 1975 och blev 1980 redaktör för medlemstidningen Socionomen. Hans handlingar utgör serie Ö3. Där finns bl.a. handlingar som rör samarbete (och konflikt) med Sveriges Socionomförbund, handlingar från yngreföreningen i Göteborg samt pressklipp och utredningar rörande två uppmärksammade fall (Alby 1985 och Gotsunda 1993) där socialkontor och socialarbetare kritiserades i massmedia.

Föremål
Arkivet innehåller en del föremål med SSR-loggan och ibland en slogan på som en t-shirt, nålar, ryggsäck, termos och örhängen. 

Dokument ur arkivet

SSR Protokoll mm

Preview of file SSR_Protokoll_1958.pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/f94262d7-2376-447d-9382-83548203aa4f with style doc is not available.

Ett styrelseprotokoll från 1958 och ett program för förbundsmötet 1970.

SSR Familjerådgivning

Preview of file SSR_Familjerådgivning_1986.pdf at http://www.tam-arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/757256e8-4c01-4024-83fd-7a348b830f80 with style doc is not available.